Etiket: Roman Vatandaşların Güçlendirilmesinin Teşviki (ROMACTED)"

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu, “Yerelde İyi Yönetişimin...