Çakırlar, “Üretici şaşkına döndü”

Çakırlar, “Üretici şaşkına döndü”
05.09.2020
A+
A-

Edirne Milletvekili ve İYİ Parti Grup Başkanı Orhan Çakırlar, Toprak Mah­sulleri Ofisi’nin (TMO) açıkladığı çeltik alım   fiyatlarının üreticiyi şaş­kına çevirdiğini belirte­rek, alım fiyatlarının tekrar gözden geçiril­mesi gerektiğini söyledi. TMO’nun önceki gün açıkladığı çeltik alım fiyat­larına yönelik Edirne Milletvekili ve İYİ Parti Grup Başkanı Orhan Çakırlar, değerlendir­melerde bulundu.Çeltik üreticile­rinin uzun zamandan beri bekledikleri alım fi­yatlarının TMO tarafın­dan açıkladığını hatırlatan Çakırlar,“Açıklanan fiyatlar üre­tici de büyük bir şaşkın­lık yarattı. Toprak Mahsulleri Ofisinin fi­yatları 2020 dönemi 55 randımanlı Baldo çeşidi çeltik alım fiyatını ton basına 4 bin 500 lira,60 randımanlı Osman­cık çeşidi çeltik alım fi­yatını ton basına 3 bin 600 lira ve 65 randı­manlı Luna çeşidi çeltik alım fiyatını ton basına3 bin 200 lira olarak be­lirlendi” dedi.

TMO’’un açıkla­dığı rakamların çeltik üreticisini şaşkına çe­virdiğini belirten Çakır­lar, “Çünkü şuan piyasada dönen rakam­ların dahi altında kalan bu fiyatlar üreticiyi kara kara düşündürmekte­dir. Çeltik üretiminde bölgemizde hatta ülke­mizde dahi önemli bir yere sahip olan İpsa­la’da yer yer yaşanan hastalık ve kuraklık se­bebiyle kaybedilen verim açıklanan bu ra­kamlarla üreticilerimizi ziyadesiyle üzmüştür”dedi.Pandemi dolayı­sıyla Dünya’da ve ülke­mizde yaşanan ekonomik sıkıntılar,bütün Dünya ülkele­rinde tarım ve gıda sek­törünün dolayısıyla üretiminin önemini bir kez daha hatırlatma­sına rağmen ülkemizde çiftçimize verilen değeri tekraren gözler önüne serdiğini belirten Çakır­lar, şunları söyledi; Artan girdi mali­yetleri, yaşanan kurak­lık ve piyasalarda oluşan dengesizlikler sonucunda üreticide beklenen fiyat beklenti­sinin yaklaşık 1.000-1.500 lira altında kalması ve gün geçtikçe artan döviz ile birlikte beklentide oluşan fiyat­ları da eritmektedir.Açıklanan fiyatlarda maliyetin hesabının nasıl yapıldığını anla­mamakla birlikte büyük bir yanlışlık yapıldığının kanısındayım, verilen rakamın en dip seviye­den verilmesi çiftçiyi üretime küstürmekten başka bir şeye yol aç­mayacağını düşünüyor,en kısa zamanda bu yanlıştan dönülmesini umut ediyorum” dedi.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.