“Çocuklar haklarına uygun yaşayabilmeli”

“Çocuklar haklarına uygun yaşayabilmeli”
19.11.2019
A+
A-

Birleşmiş Milletler tarafından 20 Kasım 1989 tarihinde kabul edilen Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin ardından her yıl 20 Kasım tarihi, dünya çocuk hakları günü olarak kutlanıyor.  Çocuk Hakları Günü nedeniyle Edirne Çocuk Hakları Derneği bir basın açıklaması yaptı.Edirne Çocuk Hakları Derneği yaptığı açıklamada, “Sözleşme ile çocuk hakları yer, zaman , mekan farkı gözetilmeksizin evrensel bir nitelik kazandı. Türkiye Cumhuriyeti Çocuk Hakları Sözleşmesine 1995 yılında taraf oldu. Sözleşmeye uygun olarak Çocuk Koruma Kanunu çıkarıldı. Kanunlarda çocukların lehine düzenlemeler yapıldı.

Ülkemiz dahil tüm dünyadaki çocukların; anne ve babalarıyla yaşamak, anne baba yoksa devlet tarafından bakılmak, sevgi ve ilgi görmek, sağlıklı ve dengeli beslenmek, barınmak ve korunmak, okula gitmek ve eğitim almak, tertemiz bir çevrede yaşamak, düşüncelerini dile getirmek, barış içinde özgürce yaşamak, oyun oynamak ve 18 yaşına kadar çalışmamak , çocuk yaşta evlenmemek, saygı görmek hakkıdır.Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin kabulünden bu yana 30 yıl geçmesine rağmen Çocukların hakları konusunda yeterli gelişmenin olmaması, çocuk hakları konusunda çok daha fazla mücadele edilmesi gerektiğini göstermektedir.

Edirne Çocuk Hakları Derneği 2016 yılında Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin tüm toplumda yaygınlaşmasını ve benimsenmesini sağlayarak, çocuklara yönelik her türlü taciz ve istismarın önlenmesi, dezavantajlı ve suça sürüklenen çocuklar da dahil olmak üzere tüm  çocukların; korunması, sağlık, sosyal, eğitim ve kültürel alanda varlık göstermeleri ve gelişmelerinin sağlanması ve kolaylaştırılması amaçlarıyla kurulmuştur.Derneğimiz öncelikle Edirne’de yaşayan çocuklarımız için hak temelli faaliyetler yapmakla beraber dil, ırk, renk, cinsiyet, felsefi inanç, din, mezhep, bölge ayrımı yapmaksızın; çocuk haklarının korunması, geliştirilmesi ve uygulanması ile ilgili çalışmalar yapmaktadır. Topluma, çocuk  ve insan hakları konusunda bilinç ve duyarlılık kazandırmayı önemsiyoruz. Çocuk Haklarını tanıtma, yaygınlaştırma, yapılan uygulamaları izleme, panel, konferans, seminer vb. bilgilendirme çalışmalarının yanı sıra  eğiticiler için eğitim programları, afiş, broşür, sosyal reklam filmleri gibi tanıtımlar, çocuk hakları ihlallerinin izleme gibi mekanizmaların güçlendirilmesine/oluşturulmasına yönelik  faaliyetlerde bulunmayı hedefliyoruz. Çocuk Hakları Sözleşmesine uygun mevzuatlar geliştirilmesi ve mevzuatların etkili ve verimli bir şekilde uygulanması konusunda gereken mercilerin dikkatini çekmeye devam etmek istiyoruz. Yine çocuklarımızın ihtiyaç durumuna göre “Askıda Okul Giysisi Kampanyası” ile okul çocuklarına okul forması, eşofman, mont gibi ihtiyaç desteği sağlamaya  ve Cezaevinde  anneleriyle barınmak zorunda kalan 0-5 yaşlarındaki çocukların bez, ıslak mendil, oyuncak, giysi v.b. ihtiyaçlarını sağlamaya, suça sürüklenen çocuklarımızla ilgili önleyici, çocukları destekleyici  organizasyonları yapmaya devam edeceğiz. Bu kampanyalarda çocuklarımıza destek olan Edirne’li hemşehrilerimize şükran duyuyoruz. Çocukların haklarıyla ilgili her farkındalık çalışması ebeveyn, öğretmen dahil büyüklerin katılımıyla başarılı olabilir. Edirne Çocuk Hakları Derneği olarak çocuklarımızın hakları konusunda yapacağımız çalışmalarda sizlerin desteği ve katılımını çok önemli ve değerli buluyoruz.Yardım Kampanyalarında bizi yalnız bırakmayıp çocuklarımızın ihtiyaçlarını gidermede desteğini esirgemeyen Edirne’lilerin derneğimize katılmalarını, gönüllü olarak bizimle çalışmalarını, yaptığımız konferans, panel, seminer gibi çalışmalara katılmalarını istiyoruz.Unutmayalım ; Çocukların haklarına uygun yaşayabilmeleri biz büyüklerin sorumluluğudur”denildi.

DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ KUTLU OLSUN!

Ayrıca Atatürkçü Düşünce Derneği Edirne Şubesi Yönetim Kurulu adına bir açıklama yapan  ADD Şube Başkanı Celil ÖZCAN’da  açıklamasında, “Çocuk hakları, hem kanunen hem ahlaki olarak dünya üzerindeki bütün çocukların doğuştan sahip olduğu; eğitim, sağlık, yaşama, barınma; fiziksel, psikolojik veya cinsel sömürüye karşı korunma gibi haklarının hepsini birden tanımlamakta kullanılan evrensel bir kavramdır.Çocuk haklarına dair ilk metin ise 1917 yılında, Ekim Devriminin ardından Proletkult isimli sosyalist kültür örgütünün Moskova Şubesi tarafından “Çocuk Hakları Bildirgesi” ismiyle kaleme alındı. Leh eğitimci Janusz Korczak’ın 1919 yılında yayınlanan “How to Love a Child” (Bir Çocuğu Nasıl Sevmeli) adlı kitabında çocuk haklarından söz etmiş ve konuyu gündeme taşımıştır.  Resmileşen ilk metin ise 1924 yılında Milletler Cemiyeti tarafından kabul edilen Cenevre Çocuk Hakları Bildirisidir.Bu bildirge Birleşmiş Milletler tarafından kuruluşunda kabul edilmiş, 20 Kasım 1959 tarihinde Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Bildirisi olarak güncellenmiş ve 20 Kasım 1989 tarihinde daha geniş olan Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme ile değiştirilmiştir.

Çocuk hakları, bir insan hakları meselesidir. Çocuk hakları, insan hakları kavramının içinde ele alınması gereken bir konudur. Bugün, dünyanın birçok yerinde var olan insan hakları ihlalleri, çocuk boyutunda daha geniş kapsamlı ve büyüyerek, müdahale edilmesi daha zor bir şekilde yer almaktadır.Uluslararası Af Örgütü’nün belirttiğine göre; az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde, emek sömürüsü, pornografi, şiddet, yasa dışılık gibi çocuk hakları ihlalleri daha büyük boyutlarda olmaktadır. Bu nedenle çocuk hakları büyük bir önem taşımaktadır.Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, günümüzde çocukların haklarını korumak için en geniş kapsamlı hukukî metin durumundadır. Günümüzde geldiğimiz noktada ise çocuk hakları konusunda örnek bir ülke olduğumuzu söylememiz maalesef mümkün değil. Çocuklara bayram armağan eden ilk ve tek ülke olan Türkiye’de her üç çocuktan biri yoksul. 2014’te Türkiye’de 40 bin ‘çocuğa taciz davası’ açıldı. Sadece 2015’te, 31 bin 337 kız çocuğu evlendirildiTürkiye Cumhuriyeti Devleti’nin de altına imza attığı Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne göre her birey 18 yaşına kadar çocuktur. Bunun çiğnenmesini mazur gösterecek herhangi bir açıklamanın geçerliliği de yoktur. Çocuk Hakları Sözleşmesine göre, her birey on sekiz yaşına kadar çocuk olarak kabul edilir. Her çocuk vazgeçilmez haklara sahiptir.

Yaşama ve gelişme hakkı, Bir isme ve vatandaşlığa sahip olma ve bunu koruma hakkı, Sağlık hizmetlerine erişim hakkı, Eğitime erişim hakkı, İnsana yakışır bir yaşam standardına erişim hakkı, İstismar ve ihmalden korunma hakkı, Ekonomik sömürüden korunma hakkı, Uyuşturucu bağımlılığından korunma hakkı, Eğlence, dinlenme ve kültürel etkinlikler için zamana sahip olma hakkı ve Çocukların kendileriyle ilgili konularda görüşlerini dile getirme hakkı, sözleşmede yer alan vazgeçilmez çocuk haklarından bazılarıdır.Kısacası, çocukların yaşamaya, eğitime, sağlıklı olmaya, seslerinin duyulmasına, kendilerine adilce davranılmasına hakları var. Çocukların yaşamaya, eğitime, sağlıklı olmaya, seslerinin duyulmasına, kendilerine adilce davranılmasına hakları var.Atatürkçü Düşünce Derneği Edirne Şubesi Yönetim Kurulu olarak, “Her şeyden öte çocukların çocuk olmaya hakkı var!” diyerek 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Gününün bütün çocuklarımıza kutlu olmasını diliyoruz”dedi.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.