EKK, “Havsa Toprakları Birinci Sınıf Tarım Arazisidir”

EKK, “Havsa Toprakları Birinci Sınıf Tarım Arazisidir”
27.06.2020
A+
A-

Edirne Kent Konseyi Başkanı Ziye Gökerküçük, Havsa’da tarım arazileri için Danıştay Altıncı Dairesinin, kararıyla Zarbun çiftliğinin bulunduğu alanın Birinci öncelikli korunacak tarım alanı olarak kabul edildiğini,ayrıca Havsa yerleşiminin batısında önerilmiş olan Lojistik hizmet merkezinin de I. öncelikli korunacak tarım alanı üzerinde olması nedeniyle bu yer için istenen temyize de ret geldiğini ve bu alanda 1. sınıf tarım arazisi olması nedeniyle Lojistik Merkezinin kurulamayacağını ve bununda yargı kararı ile tescilli olduğunu vurguladı.

Edirne Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Ziya Gökerküçük,açıklamasında, “İl Genel Meclisimizin Haziran ayı toplantısına alelacele getirilen bir proje Mecliste oylandı ve kabul edilmeyerek incelenmek ve Temmuz ayı toplantısında görüşülmek üzere komisyona havale edildi.  Bu durum; ‘kente hizmet’ konusunda tartışmalara neden oldu.Kente, kentliye hizmet etmek konusunda siyasiler tartışadursun biz Kent Konseyi olarak hizmetlerin topluma, geleceğe, doğaya etkileri açısından değerlendirilmesi gereğine inanıyoruz.

Ülkemizin kurucuları her şeyin yok olduğu zamanlarda bile sanayileşme ve gelişme adına kamu olarak yaptıkları Kamu İktisadi Teşekküllerinde (KİT); ülke coğrafyasına dağılım, yöresel ürünleri değerlendirme ve yöreye katacağı sosyal gelişme, tarım-hayvancılık ve doğaya etkileri gibi kıstasları göz önünde tutmuşlardır. Son 20-30 yılda iktidara gelen siyasi partiler ne yazık ki bu üretim tesislerini yenileyip geliştirmek yerine yok etmişlerdir.Geçmişte hiçbir şey yapılmamış, her şeyi biz yaptık ve yapıyoruz algısını öne çıkarmaya çalışan siyasi iktidarın zamanında; kentin,  kentlilerin, doğamızın yitirdiklerini düşünmemiz bile Edirne İl Genel Meclis Toplantısına getirilen acil projenin amacını görmemizi sağlar.Havsa ilçe sınırları içinde geçmişte Lojistik Alan olarak gündeme getirilen ancak itirazlar üzerine yürütülen adli incelemeler neticesinde bu bölgenin bu tür yatırımlar amacıyla değerlendirilemeyeceği kesin kararına varılmıştır.Bu hukuki bilgi bile Meclisteki CHP ve İYİ PARTİ üyelerinin bu projeye hayır demeleri için yeterli bir sebeptir. Çünkü burası birinci sınıf tarım arazisidir. Gerek 100 binlik planlarda gerek bu planlara bağlı olması gereken 25 binlik ve diğer alt ölçekli planlarda bu alanın birinci sınıf tarım arazisi olduğu kesin karardır. Bu planları yapan, onaylayan iktidar partisi ve değişiklikleri de kesin karara bağlayan Danıştay’a rağmen bu bölgeye veya bu tür arazilere değişik amaçlı yatırım önerileri sunan AKP siyasilerini ve bürokrasisini anlamakta zorlanıyoruz.AKP’li dostlarımızı ve planlayıcıları, iş olanağı yaratma gerekçesini öne çıkarıp bunun edebiyatını yaparken; bu insanların neden işsiz olduğunu düşünmelidir. Ülkemiz tarımı yok edilmiş, kamu iktisadi teşekkülleri kapatılmış veya elden çıkarılmış, yeni iş alanları açılmamıştır. Üretime dönük olmayan ulaşım, iletişim, ticaret gibi hizmet sektörüne yapılan inşaatlarla yurttaşlara iş olanağının kısıtlı olduğunu görmelidir.Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Çevre Düzeni Planı, bir koruma planıdır. Toprak, su, sanayi eşgüdümünü esas alan bir yaşam planıdır. Amaç ekonomi-çevre düzeneğinin korunmasıdır.  Bu planı değiştirmek isteyen iktidara karşı hukuk mücadelesi de Trakyalılar tarafından verilmiştir.Danıştay Altıncı Daire, 25/12/ 2013 günlü E:2010/1281, KZ:2013/9178 sayılı kararıyla Zarbun çiftliğinin bulunduğu alan 1. öncelikli korunacak tarım alanı olarak kabul edilmiştir. Danıştay 6. Daire kararı 12. Maddede açıkça yazılıdır. Ayrıca arazi kullanım kararları kapsamında 3.12’de, “…Havsa yerleşiminin batısında önerilmiş olan Lojistik hizmet merkezinin I. öncelikli korunacak tarım alanı üzerinde olması” belirtilerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı istemini reddetmiştir. Bakanlık Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’na temyize gitmiş ve kurul 2015/3845 Kararı ile temyiz istemini reddetmiştir. Sonuçta buranın 1. sınıf tarım arazisi olduğu yargı kararı ile tescillidir. Bu kararlar varken Lojistik merkezi kurulamaz.

Ülkede hukuk kararlarını ve yasaları uygulamakla yükümlü iktidarın hukuku yok sayması büyük bir hatadır. Bu hukuksuzluğa itiraz eden kim olursa olsun Kent Konseyi olarak destek vermeye, birlikte olmaya kararlıyız”dedi.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.