İmar Müdüründen Erikli,Yayla ve Danışment ile ilgili açıklama

İmar Müdüründen Erikli,Yayla  ve Danışment ile ilgili açıklama

İmar ve Şehircilik Müdürü Ali Ünal, Erikli, Yayla, Danişment Koruma Amaçlı İmar Planları ile İzzetiye İmar Planları hakkında bilgilendirmelerde bulundu. İzzetiye’nin 15 Ağustos 2013 yılında Belediye Meclisi’nin 104 Sayılı kararı ile Keşan

Belediyesi’ne mahalle olarak katıldığını, alanının 1704 hektar olduğunu belirten Ünal, “9 Ekim 2014 tarih ve 125 Sayılı Belediye Meclis kararı ile İzzetiye Mahallesi’nin halihazır harita, jeolojik-jeoteknik etüt, imar planı yaptırılması amacıyla İller Bankası Anonim Şirketi’ne yetki verilmiştir.

Hali hazır haritaların yapımı ve jeolojik etüt yapımı tamamlanmıştır. Hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı, ön onay yapılmak üzere belediyemize teslim edilmiştir. Planlar İmar Komisyonu’nca incelenmiş, gerekli düzenleme talep edilen hususlar belirlenmiştir. Şartlı ön onay, 7 Kasım 2019 Perşembe günü toplanacak Belediye Meclisi’nde görüşülecektir.” dedi.

Yayla ve Erikli’yi kapsayan Keşan Kıyı Kesimi Uygulama İmar Planı’nın 8 Kasım 1985 tarihinde Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nca onaylandığını belirten Ali Ünal, Danişment Uygulama İmar Planı’nın da 16 Haziran 1993-26 Sayılı Belediye Meclis kararı ile onaylandığını kaydetti. Edirne İli, Keşan İlçesi, Yayla Köyü Sahili Doğal Sit Alanı’nın Çevre ve Şehircilik Bakanlık Makamı’nın 26 Haziran 2019 tarihli ve 147633 Sayılı Olur’u ile Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı olarak tescil edildiğini ifade eden Ünal, “Edirne İli, Keşan ilçesi, Danişment Köyü Sahili Doğal Sit Alanı, Çevre ve Şehircilik Bakanlık Makamı’nın 26 Haziran 2019 tarihli ve 147624 Sayılı Oluru ile Doğal Sit Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı olarak tescil edildi. Edirne İli Keşan İlçesi, Erikli Köyü Sahili Doğal Sit Alanı, Çevre ve Şehircilik Bakanlık Makamı’nın 21.10.2019 tarihli ve 246720 Sayılı Olur’u ile Doğal Sit Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı olarak tescil edilmiştir.” şeklinde konuştu.

2863 Sayılı Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 17. Maddesinde;Bir alanın koruma bölge kurullarınca sit olarak ilanı, bu alanda her ölçekteki plan uygulamasını durdurur…..” hükmü gereğince Koruma Amaçlı İmar Planı yapılması gerekliliğine işaret eden Ali Ünal, açıklamasını şöyle tamamladı: “Bunun için 4 Temmuz 2019 günü yapılan Meclis Toplantısı’nda İlbank A.Ş.’ye yetki verilmiştir. Kurum görüşlerinin toplanması belediyemiz tarafından takip edilmektedir. İhaleye ilişkin işlemler İlbank A.Ş tarafından yürütülmektedir. Bu süreçte yeni inşaat yapımına izin verilememekte olup, bu tarihlerden önce ruhsat alan inşaatların yapımına devam edilebilmektedir.”

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.