Karamollaoğlu , “Suriyeliler geri dönmeli”

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi Edirne İl Başkanlığında açıklamalarda bulundu.

Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu, hükümete çağrı yaparak Suriye’de barış politikasının benimsenmesini ve ülkedeki sığınmacıların evlerine dönmelerinin sağlanması gerektiğini söyledi.Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Yunanistan’ın Gümülcine kentindeki Dr. Sadık Ahmet’in ölümünün 24’üncü anma törenine gitmeden önce Edirne’de partililerle buluştu.

Parti binasını ziyaretinde gündeme ilişkin açıklamalar yapan Karamollaoğlu, “Suriyeliler konusunda hükümetin kendisinin kontrol ettiğinin dışında bir rakam var, deniliyor. İstanbul’da çok yoğun Suriyeli göçmen olduğu söyleniyor” ifadelerini kullandı.

HÜR BASIN

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, “Bugün 24 Temmuz 2019. Temmuz ayı oldukça hareketli bir ay tarihimizde de öyle olmuş. Özellikle bugün 1 asırdan önce ilan edilmiş bir günü tebrik etmek istiyorum. Hem gazeteciler hem basın bayramı. İ lk defa 1876 yılında sansür uygulaması olmuş, 1908 yılında Meşrutiyetin hemen ilanının arkasından da sansür kaldırılmış. 1946 yılında Gazeteciler ve Basın Bayramı tesis edilmiş. Bu sizin gününüz tebrik ediyorum.

Bugün basınımız için her zaman rahat ortamların olduğu bir gün olmasını temenni ediyorum. Bugün böyle bir gün mü bunu benden iyi biliyorsunuz. Ama elbette ki bir takım sıkıntılar var. Gerçekleri yazanlar, söyleyenler birtakım sıkıntılarla karşı karşıya kalmışlardır.Zaman içerisinde üstesinden gelmesini sağlamıştır.

BAĞIMSIZLIK SAVAŞI

Karamollaoğlu, “24 Temmuz Erzurum Kongresi, bağımsızlık savaşının önemli merhalelerinden birisidir. Gazi Mustafa Kemal Erzurum’a intikal etmiş. Erzurum Kongresi’nin bağımsızlık için en önemli mücadele olması sebebi ile hayırla yad ediyoruz. Tam 100.yılı. Lozan Anlaşması’da 24 Temmuz’a denk geliyor, Lozan Anlaşması’da Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunu teyit eden bir antlaşmadır. dedi.

SADIK AHMET’İ N VEFAT YILDÖNÜMÜNE KATILACAK

Temel Karamollaoğlu, “Bundan 20 yıl önce Türkiye Nüfus İdaresi bir istatistik yayınlaşmıştı. 1900’lerin başında Anadolu da ve Osmanlı topraklarında nüfus yoğunluğu ile ilgili. Orta Anadolu’da Müslüman nüfus yüze 65-70. Geriye kalanlar Hristiyanlar ve Yahudiler. Ama Trakya’da Selanik’te Müslüman nüfus yüzde 92’miş. Bugünde nasip olursa bu basın toplantısının ardından Gümülcine’de rahmetli Sadık Ahmet’in vefat yıl dönümü münasesebetiyle yapılan bir toplantıya iştirak etmek için toplantıya katılacağız” dedi. “KIBRIS HAREKATI YILDÖNÜMÜ”

Başkan Temel Karamollaoğlu, “1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatı, Kıbrıs’ta zulme uğrayan soydaşlarımızı, dindaşlarımızı bu zulmden kurtarmak için önemli bir harekattı. Ve başarıyla neticelendi. Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Devleti varsa o harekat neticesinde devlet hayat bulmuştur. Eğer 20 Temmuz Harekatı yapılamamış olsaydı, bugün adada Bugün Akdeniz’de sürdürülen doğalgaz yataklarının bulunması ile ilgili çalışmalarda bizim rolümüz bile olmayacaktı. KKTC’nin varlığı bizim o bölgelerdeki hak iddiamıza destek veren gerçektir” dedi.

“SAADET PARTİSİ 18 YAŞINDA”

Karamollaoğlu, “Saadet Partililer olarak 20 Temmuz, Saadet Partimizin kuruluş yıl dönümüdür. Bu sene 18. yıldönümünü idrak ettik. İnşallah Saadet Partimiz bundan sonraki yıllarda yeniden büyük Türkiye’nin oluşması ve kurulması için üzerine düşen bütün görevleri yerine getirmek için çalışmaktır. Yeni bir ruhla, azimle bu çalışmalarınızı sürdürüyoruz. Türkiye’nin bu hedeflere ulaşabilmesi için Saadet Partisi düşüncelerinin mutlaka hayata geçirilmesine inanıyorum. Kararlıyız. Milletimiz tarafından da bu çabalarımızın karşılık gördüğüne şahit oluyoruz. Ben Edirne’de Saadet Partimizin teşkilatlarımızın göstermiş olduğu çabaya teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki yıllar Saadet Partisi’nin iktidara yürüyüşünü müjdeleyen yıllar olacak” dedi.

” TURİZMDE EDİRNE 3. SIRADA”

Karamollaoğlu, “Edirne’miz sınır şehri olduğu için turizmde önemli bir yer kaplıyor, şu anda 3.sırada Edirne’miz, en çok turist alan ilimiz İstanbul arkasından Antalya ve ardından Edirne’miz geliyor. Komşu ülkelerden gelen turistler, Edirne’mizin ticaret hayatına da ciddi katkı sağlıyorlar. Bu Edirne değil ülkemiz için de önemli durumdur. Edirne’ye geliyorlar ama ülkemize de katkı sağlıyorlar” dedi.

” BEN HAZMEDEMİ YORUM”

Başkan Temel Karamollaoğlu, “Türkiye’nin en önemli verimli topraklarımızın bir kısmı Trakya’da Edirne’mizin bulunduğu topraklardadır. Adana Ovası meşhurdur, İç Anadolu Konya meşhurdur ama, Edirne’nin de kendine has özellikleri var. Hayvancılıkta önemli bir noktayı işgal ediyordu, Tarımda Ayçiçeği’nde önemli bir yere sahip. Yunanistan ve Bulgaristan’ın Son zamanlarda tarım ürünlerinin ordan bize ithal edilmiş olmasını ben hazmedemiyorum. Biz niye ihraç konumunda bulunmayalım? Bizim neyimiz eksik, maalesef iktidar tarımla nasıl ilgilenilmesi gerektiğinin farkında değil. Yanlış politikalar izliyor. Çiftçi para kazanırsa çiftçiliğine devam eder. Para kazanmayan çiftçi zarar ettiği halde ben şu tarıma, hayvancılığa devam edeyim diyemez. Kendi karnını doyuramayan bir insan ülkeyi nasıl doyursun” dedi.

SURİYELİLERİN GERİ DÖNMESİ

Genel Başkan Karamollaoğlu “Bu çok ciddi bir problem. Yaklaşık 4 milyon Suriyeli için, hükümetin kontrolü dışında İstanbul’da çok yoğun bir göçmen olduğu söyleniyor. Biz başkalarının içişlerine, oradaki ayaklanmaya destek vermemeliydik. Teşvik etmemeliydik. Çünkü ihtilallerde içerde başlayan kargaşa heryere yayılır. 1983’te de Baba Esad’ta da aynı hadiseler oldu ama Türkiye destek vermediği için bu boyuta çıkmadı. Ama arkasından siz Esad’a karşıyım diye Esad karşıtlarına destek verirseniz, bunun neticesinde Türkiye’ye geldiler. Hükümetin gösterdiği tavrı dışlamıyorum. Katledilen insanlara kucak açmak makul yaklaşımdı. Bugün geldiğimiz nokta artık Türkiye bu yükü kaldırmakta zorlanıyor. Bu da bir gerçek. Bunu mutlaka kurallara bağlanması icap eder. Türkiye’de bunların yaşam standartlarını düzenlemekten değil, Suriye’de ki barışın tesisinden, buraya göç eden insanları kendi memleketlerine dönmeyi sağlayacak ortamı oluşturmakla mümkün. Suriye’de barış sağlansın ki buradaki insanlar Suriye’ye gidebilsinler. Burada başka problem var. Araya kan girdi. Bu işin bu noktaya gelmesinde hükümet üzerindeki vebalden kurtulamaz. Bundan sonraki hükümetin politikaları Suriye’deki barışın tesisi için olmalı. Suriyelilerin kendi memleketlerine dönüp yaşamaları için ortamı hazırlamak gerekir” dedi.

EDİRNE HAYVANCILIKTA ÖNEMLİ BİR NOKTA

Karamollaoğlu ,”Bizi üzen ne biliyor musunuz, aslında Türkiye’nin en verimli toprakların bir kısmı Trakya’dadır.Edirne’mizin bulunduğu topraklarda,evet Adana ovası meşhurdur,İç Anadolu ve Konya meşhurdur ama Edirne’nin de kendine has özellikleri var.Trakya’mızın da bir çok özellikleri var.Hayvancılıkta önemli bir noktayı işgal ediyordu.Tarımda buğday ve ayçiçeğinde çok önemli bir yere sahipti,aynı zamanda çeltik üretimi de bu bölgede,çok önemli bir ürün ancak Yunanistan ve Bulgaristan ile karşılaştırdığımızda son zamanlarda tarım ürünlerinin oradan bize ithal edilmiş olmasını ben şahsen hazmedemiyorum.Biz niye ihraç konumunda bulunmayalım ki bizim neyimiz eksik ben size neyimiz eksik onu izaha edeyim.”dedi

DOYURAMAYAN ÜLKE

Karamollaoğlu ,”Maalesef iktidar tarım ile nasıl ilgilenilmesi gerektiğinin farkında değil, yanlış politikalar izliyor. Şu önemli bir kuraldır vazgeçilmez bir kuraldır çiftçi, para kazanırsa çiftçiliğine devam eder. Para kazanmayan çiftçi zarar ettiği anda bu memlekete faydası olsun ben şu tarıma da hayvancılığa da devam edeyim demez ve diyemez. Kendi karnını doyuramayan bir insan nasıl ülkesini doyursun. Kendi karnını doyurmak demek bir işi yaparken tarımda girdileri ve bu girdilerin toplamını ele aldığınız zaman, satış fiyatını da düşünürsek, mutlaka çiftçinin cebinde para kalması gerekir. Bu kadar basit bu kadar sade bunu idrak edemezse bir iktidar, çiftçisini nasıl kalkındırır. Bir sürü kararlar alındı. İlan ediliyor deklere ediliyor. Dağları devireceğiz, diyorlar sonunda biz dağın altında kalıyoruz. Çiftçi dağın altında kalıyor, besici dağın altında kalıyor.

Çiftçinin ki, belli ham madde olarak, tohumu gübresi kullandığı mazot, kullandığı ilaç, buralarda yok ama doğuya gittiğiniz zaman, elektrik ve suyu 400 metreden su çıkarıyor. Bunları dikkati aldığınız zaman, taşıma masrafları vesaire dikkate alındığı zaman satış fiyatı bunun altında kalmamalı en azından çiftçiye yüzde 15 ya da yüzde 20 bir kar payı bırakmalı ki gelecek sene daha büyük bir şevk ile topraklarını eksin evet sorduğumuz zaman Trakya’da ki topraklarımız ekilip biçiliyor. Ama Anadolu da toprakların yüzde 80’i nerdeyse ekilip biçilmiyor. Tarlalar boş duruyor ekmezsem zarar etmem diyor çiftçi, bunu bir iktidar idrak etmez mi Allah aşkına şeklinde konuştu.

Toplantıya, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa İriş, Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Ali Demirkıran ve partililer katıldı.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.