Saros FSRU Liman Projesine bilirkişi incelemesi..

Saros FSRU Liman Projesine bilirkişi incelemesi..
07.10.2019
A+
A-

Saros  Gönüllüleri Dayanışma Komisyonu Sözcüsü Avukat Bülent Kaçar, “Saros  FSRU Liman Projesi Çed Davasında 1 Kasım 2019 Günü Keşif  ve Bilirkişi İncelemesi Yapılacağını bildirdi.Edirne İdare Mahkemesi 1 Kasım 2019 Cuma günü saat 14:00 de Sazlıdere  köyünde, atadığı bilirkişi heyetinin katılımıyla keşif ve bilirkişi incelemesi yapacak.

Saros  Gönüllüleri Dayanışma Komisyonu Sözcüsü Avukat Bülent Kaçar, yaptığı açıklamada, “Ege Denizi’nin en temiz denizlerinden Saros Körfezinin doğa harikası Sazlıdere ve Gökçetepe köyleri arasına (FSRU) Likit doğalgaz taşıma ve yükleme limanı yapılması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bölge halkına rağmen ÇED Olumlu kararı vermişti”dedi.

MEVZUATA UYGUN MU ?

 Saros  Gönüllüleri Dayanışma Komisyonu da yaptığı açıklamsında, “Bilirkişi Heyeti, Çevre ve Şehircilik  Bakanlığı tarafından verilen “Çevresel Etki Degerlendirmesi Olumlu” kararının; söz konusu projenin (iskele, boru hatları, dolgu), gerçekleştirilmesi öngörülen alanda çevreye, tarım arazilerine ve toprağa, ormanlık alana, Saros körfezine, turizme, deniz biyolojisine, balıkçılığa, kus türlerine, bölgenin flora ve faunasına olumsuz etkilerinin olup olmayacağı, projenin şehircilik ilkelerine, kamu yararına, üst ölçekli planlara, 3194 sayılı Imar Kanunu’nda belirtilen ilkelere ve imarla ilgili diğer mevzuata uygun olup olmadığı yönünde incelemeler yapıp ayrıntılı rapor hazırlayacaktır.

Danıştay 6.Dairesi Başkanlığının verdiği karara göre; ‘Enez Dalyan Gölünden Evreşe Ovası kıyısına kadar uzanan kuzey Saros Körfezi kıyı kuşağının doğal yapısı ve içerdiği ekolojik çeşitliliğin korunması’ gerekmektedir. Hukukun üstünlüğü ilkesi gereği Danıştay kararları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı açısından bağlayıcıdır. Kesinleşmiş olan bu Danıştay kararları Saros kıyılarını koruma altına almıştır.

ÇED OLUMSUZ KARARI

Saros Körfezi Özel Çevre Koruma Bölgesi Yönetim Planı hazırlanmış ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nce 22 Ocak 2018 tarihinde onaylanmıştır. Proje alanında; 1/100.000 ölçekli Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Çevre Düzeni Planı ve 1/25.000 ölçekli Edirne Çevre Düzeni Planı çalışmaları yapılmıştır. Bu plan hükümlerine göre proje alanı Kültür ve Turizm Koruma ve Geliştirme Bölgesi/Turizm Merkezi olarak planlanmıştır. Özel Çevre Koruma Bölgesi olan Saros Körfezinde özel ekolojik değerlerin yıkım projesi olan FSRU Liman ÇED başvuru dosyasında Bakanlığın görevi ÇED Olumsuz Kararı vermektir.

YÜRÜTMEYİ DURDURMA VE İPTAL KARARI

Saros Gönüllüleri Dayanışma Komisyonu olarak, ilk günden beri birlikteliğimiz, projeyi ve hukuksal süreci takip eden çalışmalarımız ve dayanışmamız tüm hızıyla devam etmektedir.Proje için Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) raporunun hazırlanmasından sonra, Keşan Kent Konseyi ile birlikte hareket ederek, halkın katılım toplantılarında bölge halkının yanında olup  sesimizi basın yoluyla tüm Türkiye’ye duyurduk. 4 Ağustos 2018 tarihinde bölgeye dair Acele Kamulaştırma kararı alınmasından sonra süreci takip ederek parsel sahiplerinin iptal davaları açmaları için dayanışma içinde olduk. Tüm Saros kıyı kesimlerinde hatta Trakya bölgesinde bültenler hazırlayıp halka dağıtarak, hem halkı bilgilendirdik hem de 45.000 ıslak imza toplayıp itiraz dilekçelerimizi Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunduk. 17 Mayıs 2019 da Av.Bülent Kaçar’a  vekaletlerimizi vererek Bakanlığın Çevre Etki Değerlendirmesi Olumlu kararına  karşı yürütmeyi durdurma ve iptal davamızı açtırdık.

Tüm Saros körfezi kıyı yerleşim yerleri ile  iletişim kurarak, doğa ve yaşam savunucusu yüzlerce gönüllü ile ÇED iptal davamızın tüm masraflarını büyük bir dayanışma ruhuyla  birlikte karşılamak için çalışmalar yaptık.

SAROS PANELİ YAPILDI

28 Ağustos 2019 da, FSRU projesini her yönü ile konuşmak için, Keşan Belediyesi konferans ve tiyatro salonunda, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi hocalarımızdan sayın Prof.Dr.Doğanay Tolunay ve MAREM projesi lideri Hidrobiyolog sayın M.Levent Artüz hocamızın katılımıyla Barselona Sözleşmesi Kapsamında Saros Körfezi panelini gerçekleştirdik.

BOTAŞ DAVAYA DAHİL EDİLDİ

29 Ağustos 2019 da Edirne İdare mahkemesi BOTAŞ ın da etkileneceğini öngörerek BOTAŞ’ ı davaya dahil etti. Kararın hemen ardından Botaş yetkileri kamulaştırma alanındaki toprak sahipleriyle tek tek görüşerek,belirlenen bedel üzerinden anlaşarak ödeme yapmak için imza talep etti. Kamulaştırma alanında arazisi bulunan halkın çoğunluk olarak imza vermediği tesbit edilmiştir.

FSRU  projesinde net açıklanmamakla birlikte LNG yanında benzin, gazyağı, motorin taşıyan beyaz boru hatları da bulunmaktadır. Liman yapımı gerçekleşecek olursa Saros Körfezinin İzmit, Aliağa, İskenderun veya Bandırma körfezi gibi balçık haline dönmesi kaçınılmazdır. Proje için Özel Çevre Koruma Bölgesi ve Turizm Kültür Gelişim Bölgesi ilan edilen  ve 1. Derece Deprem bölgesi olan Saros körfezinin uygun olmadığı bilimsel olarak açıktır.

Saros Gönüllüleri Dayanışma komisyonu olarak avukatımız Bülent Kaçar’ın takibiyle ve Keşan Kent Konseyinin katkılarıyla, çocuklarımıza temiz bir doğa ve deniz bırakabilmek için tüm süreci sonuna kadar takip edeceğiz.

Tüm yaşam savunucusu dostlarımızı, bölge halkımızı, tüm sivil toplum kuruluşlarımızı 1 Kasım 2019 günü Keşan ilçesi Sazlıdere köyünde yapılacak keşif ve bilirkişi incelemesine katkı sunmaya davet ediyoruz”denildi.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.