Yüz Yüze Eğitim Başladı

Yüz Yüze Eğitim Başladı
21.09.2020
A+
A-

Tüm Türkiye’de ol­duğu gibi Edirne’de de ko­ronavirüs salgını süre­cinde ertelenen yüz yüze eğitim, ilkokul 1.sınıflar ve okul öncesi öğrenci­leri için ilk ders zilinin çalmasıyla kademeli ola­rak başladı. Okullara ai­leleriyle gelen öğrenci­leri, öğretmenler bahçe kapısında karşılarken, maske kontrolü ve ateş ölçümü yapıldı.

Okul öncesi eğitim ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri uyum programı kapsa­mında 2020-2021 eğitim öğretim sezonunun ilk yüz yüze eğitim için dün ilk ders zili çaldı. Ailele­riyle birlikte okullara gelen öğrenciler, sosyal mesafe ve hijyen kuralla­rına dikkat edilerek sınıf­lara alındı.

Bakanlığın tali­matıyla öğrenci­ler, öğretmenler ve okulda görevli olanların dışında kimse okula alın­madı. Yeni okulla baş­layan minikler okullarda ilk günlerini eğlenerek ge­çirdi. Öte yandan Ba­kanlığın açıklamasına göre, uyum haftası adı ve­rilen ilk hafta okul öncesi ve birinci sınıflar haftada 2 gün okula gidip yüz yüze eğitim alacak. Öğ­renciler 30’ar dakikalık 5etkinlik saati olarak ders yapacak. Öğrenciler yarım gün okulda kala­cak.Koronavirüs ted­birleri kapsamında yüz yüze eğitime başlayacak olan öğrenciler okullarda yemek yiyemeyecek. Dışarıdan gelebilecek bir bulaş ris­kinin önüne geçebilmek için ise okullara kesin­likle ziyaretçi kabul edil­meyecek.

Bir sınıf iki gruba ayrılacak, sınıfın yarısı bir gün, yarısı bir başka gün okula gelecek. Ço­cukların okula gönderil­mesi konusu da velilerin inisiyatifine bırakıldı. İs­teyen veli çocuğunu di­lekçe yazıp okula göndermeyebilecek.

Ayrıca, Okul Ön­cesi ve İlkokul 1.Sınıflar Uyum Programı Etkinlik­lerinde, çocuklar sağlıklı yaşam konusunda bilgi­lendirilecek. Hijyen, sos­yal mesafe, korku ve kaygılardan kurtulma gibi etkinliklerin yanı sıra öğrencilerin okulu ve çalışanları tanımala­rına yönelik etkinlikler düzenlenecek.” Sağlık Olmadan Eğitim Olmaz” parolasıyla hazırlanan et­kinliklerde, eğitimle ilgili tüm paydaşların uyması gereken hususlar ve bek­lentiler yer alacak.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.