Yüz Yüze Eğitim Başlıyor…

Yüz Yüze Eğitim Başlıyor…
19.09.2020
A+
A-

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Edirne’de de anaokulu ve birinci sınıf öğrencileri için yüz yüze eğitimin ilk ders zili 21 Eylül Pazartesi günü saat 09.00 da çalacak.Koronavirüs salgınının gölgesinde başlayan eğitimde, birçok önlem alındı. Sınıflar ikiye bölündü. Yarım gün süren ve yemek yenmeyecek olan yüz yüze eğitimde, isteyen çocuğunu okula göndermeyebilecek. Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Ülke­mizde de etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle 2019- 2020 eğitim öğretim yılı erken kapanmıştı. Öğren­ciler 2020-2021 eğitim öğretim yılına 31 Ağus­tos’ta uzaktan eğitim sü­reci ile başladı. Öğrencilerin bir kısmı bugün aylar sonra okul­larda yüz yüze eğitim ala­cak.İl Milli Eğitim Mü­dürü Dr. Önder Arpacı da yüz yüze eğitim öncesi okulları ziyaret ederek ya­pılan hazırlıkları yerinde inceledi. Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Ülke­mizde de etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle 2019-2020 eğitim öğretim yılı erken kapanmıştı. Öğren­ciler 2020-2021 eğitim öğretim yılına 31 Ağus­tos’ta uzaktan eğitim sü­reci ile başladı.Öğrencilerin bir kısmı 21 Eylül Pazartesi günü  aylar sonra okul­larda yüz yüze eğitim ala­cak.

MERAK KONUSU OLDU

Edirne’de 2020-2021 eğitim öğretim yılın edeniyle okullar salgın sürecinde defalarca de­zenfekte edilirken, okul­lar fiziki olarak da eğitim yılına hazırlandı. Kenti­mizde bu dönemde başta özel okullar olmak üzere birçok okula “TSE Oku­lum Temiz” belgeleri aldı. İl Milli Eğitim Müdürü Dr.Önder Arpacı da yüz yüze eğitim öncesi okulları zi­yaret ederek yapılan ha­zırlıkları yerinde inceledi.Anaokulu ve bi­rinci sınıf öğrencileri için yüz yüze eğitimin ilk ders zili Pazartesi günü  çalıyor olacakken, ve­lilerin kafasında da yüz yüze eğitimin ne şekilde ola­cağı merak ediliyor.

HAFTADA 2 GÜN OKULA, 5 GÜN EVDE KAL

Bakanlığın açıkla­masına göre, uyum haf­tası adı verilen ilk hafta okul öncesi ve birinci sı­nıflar haftada 2 gün okula gidip yüz yüze eği­tim alacak. Öğrenciler 30’ar dakikalık 5 etkinlik saati olarak ders yapa­cak. Öğrenciler yarım gün okulda kalacak.

ZİYARETÇİ KABUL EDİLMEYECEK

Koronavirüs ted­birleri kapsamında yüz yüze eğitime başlayacak olan öğrenciler okullarda yemek yiyemeyecek. Dı­şarıdan gelebilecek bir bulaş riskinin önüne ge­çebilmek için ise okullara kesinlikle ziyaretçi kabul edilmeyecek.

Bir sınıf iki gruba ayrılacak, sınıfın yarısı bir gün, yarısı bir başka gün okula gelecek. Ço­cukların okula gönderil­mesi konusu da velilerin inisiyatifine bırakıldı. İs­teyen veli çocuğunu di­lekçe yazıp okula göndermeyebilecek.

Okul Öncesi ve İlkokul 1. Sınıflar Uyum Programı Etkinliklerinde,çocuklar sağlıklı yaşam konusunda bilgilendirile­cek. Hijyen, sosyal me­safe, korku ve kaygılar­dan kurtulma gibi etkinliklerin yanı sıra öğ­rencilerin okulu ve çalı­şanları tanımalarına yönelik etkinlikler düzen­lenecek.” Sağlık Olmadan Eğitim Olmaz” parolasıyla hazırlanan etkinliklerde,eğitimle ilgili tüm paydaş­ların uyması gereken hu­suslar ve beklentiler yer alacak. Ayrıca, ilkokul1’inci sınıf öğretmenleri,okullardaki yüz yüze eği­timde yeni normale uyum aşamasında veli iletişi­mini güçlendirmek için ülke genelinde çevrim içi veli toplantılarına baş­ladı.

Diğer yaş grupları içinse yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağı ko­nusuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yok. Korona­virüs vaka sayılarına göre yeni bir karar alınması durumunda yine MEB ta­rafından paylaşılacak.Öte yandan İl Milli Eğitim Müdürü Dr.Önder Arpacı, 2020-2021Eğitim Öğretim yılı nede­niyle bir mesaj yayınlaya­rak hem eğitimcilere hem velilere hem de öğrenci­lere seslendi.

Arpacı, mesajında şunları söyledi; “Değerli Eğitim Yöneticileri, Öğret­menler, Kıymetli Veliler,ülkemizin yarınları, gele­ceğimizin teminatı, sevgili çocuklarımız; 2020-2021Eğitim Öğretim yılına umutla, inançla, sağlıkla; Uzaktan Eğitim ve İlkokul1. Sınıflarımız ile okul ön­cesi öğrencilerimizin yüzyüze eğitimi ile başlıyo­ruz.

Bu yıl Eğitim Öğretim yı­lına büyük bir heyecanla başlayan sadece çocukla­rımız değil; velilerimiz, öğ­retmenlerimiz,yöneticilerimiz, tüm eği­tim çalışanlarımızdır. Bu süreçte çocuklarımızın heyecanına ve coşkusuna hep birlikte ortak olaca­ğız.Sevgili Öğrenciler, sizle­rin başarısı, hepimizin başarısıdır. Biliyoruz ki sizlerin aldığı eğitimin gücü bizim gücümüzdür.Millî Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk’un be­lirttiği, “Çocukluk Bizim Vatanımızdır” sözünde ol­duğu üzere eğitiminizi en iyi şekilde, en güvenli or­tamlarda gerçekleştirme­niz için her eğitim öğretim yılına olduğu gibi yeni eğitim öğretim yılına da tüm gücümüzle salgın sürecinin en başından iti­baren gösterdiğimiz titiz­likle hazırlandık.

Salgının ilk günle­rinden itibaren Bakanlığı­mızca eğitimin aksamaması için her türlü önlem alınmış, tüm tedbirler uygulanmıştır.Başlayacağımız yeni eği­tim öğretim yılında okul­larımızı güvenle açmak için salgına karşı tüm tedbirleri alarak hazırlık­larımızı tamamladık. Tüm eğitim ca­miamızın şefkati, heye­canı, özeni ve fedakârlığı ile çıktığımız bu yolda 2023 ve 2071 hedefleri­mize doğru emin adım­larla ilerliyoruz.Öğrencilerimizin yeni şey­ler öğrenip keşfettikle­rinde gözlerinde gördüğümüz kıvılcımlar her zaman yolumuzu ay­dınlatacak. Bizim çocuk­larımız eğitimde yine başarıdan başarıya ko­şarken aynı zamanda,okuyan, araştıran, düşü­nen ve vatanına, milletine faydalı bireyler olarak ye­tişecektir.

Sağlıkla, huzurla;yöneticimizden, öğretme­nimize, öğrencimizden,velimize hep birlikte maske-mesafe-temizlik kurallarına azami özen göstereceğimiz güzel bir eğitim öğretim yılı yaşa­mak temennisiyle 2020 -2021 Eğitim Öğretim Yılı­nın Serhat Şehri Edir­ne’mize ve tüm ülkemize hayırlı olmasını diliyo­rum”

 

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.