Merada hayvan otlatma ücrete tabi

Merada hayvan otlatma ücrete tabi
26.05.2020
A+
A-

Tarım ve Orman Bakanlığı Meralarda otlatılacak her hayvan için ücret alınacağını duyurdu.1 Mayıs 2020 ile 30 Ekim 2020 tarihleri arsındaki süre  ve dinlendirme döneminde 1 Kasım 2020 ila 30 Nisan 2021 tarihleri arasında meralarda otlatılacak büyük baş hayvan başına 10 TL Küçük baş hayvan başına 2.25 tl ücret alınacak.Bu meralarda hakkının üstünde hayvan otlatmak ise hayvanların 3 katı olarak ceza ödenecek.Tarım ve Orman Bakanlığının İl Müdürlüklerine gönderdiği mera otlatma planında belirtildiği gibi.

“Mera Kanununun 1’nci. Maddesinde “Bu kanunun amacı daha önce çeşitli kanunlarla tahsis edilmiş veya kadimden beri kullanılmakta olan mera,yaylak,kışlak ve kamuya ait otlak ve  çayırların  tespiti, tahdidi ile köy veya belediye tüzel  kişilikleri adına tahsislerinin yapılamasını,belirlenecek kurallara uygun bir şekilde kullandırılmasını, bakım ve ıslahının yapılarak verimliliklerinin arttırılmasını ve sürdürülmesini ,kullanımlarının sürekli olarak denetlenmesini,korunmasını  ve gerektiğinde kullanım amacının değiştirilmesini sağlamaktır” ve 26 ncı maddesinde “Mera,yaylak ve kışlaklarda komisyonca tespit edilecek otlatma haklarına göre yararlanacak hak sahipleri bölgenin ekonomik durumu,otlatma kapasitesi ve otlatma süresi dikkate alınarak komisyonca her yıl tespit edilecek belli bir ücreti ödemekle yükümlüdürler. Bu alanlarda otlatma hakkının üstünde hayvan otlatılamaz.Otlatma haklarından fazla hayvan otlatanlardan da bu ücret fazla her hayvan sayısı için üç katı olarak tahsil edilir.

Muhtarlık veya belediyeler tarafından bu amaçla yapılacak tahsilat,o yerin mera alanlarının ıslah ve geliştirilmesi amacı ile köy sandığına  veya belediye bütçesinde ayrı bir hesaba gelir kaydedilir ve amacı dışında kullanılamaz.Komisyonca tespit edilen ücret ve para cezalarının takip ve tahsilinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Hükümleri uygulanır” denilmektedir.

Bu kapsamda Bakanlığımız Mera,Yaylak ve Kışlaklarda Otlama Yönetimi Uygulama  Esaslar Genelgesi doğrultusunda  İl Mera Komisyonu’nun 27.02.2020 tarihli toplantı kararı ve 09.03.2020 tarih ve 818312 sayılı valilik oluru ile; İlimizdeki mera alanlarının 2020 yılı otlatma döneminin  1 Mayıs 2020 ile 30 Ekim 2020 tarihleri arsındaki süre  ve dinlendirme döneminde 1 Kasım 2020 ila 30 Nisan 2021 tarihleri arasındaki süre olarak 2020 yılında otlatma bedellerinin   büyük baş hayvan başına 10 TL ve Küçük baş hayvan başına 2.25 TL. Otlatma hakkının üstünde hayvan otlatanlardan alınacak ceza bedelinin  her fazla hayvan için üç katı olarak belirlenmiştir.

Meralarımızdaki baskının ortadan  kaldırılarak  tahribatın önlenmesi amacıyla  belirtilen kurallara  uygun şekilde kullanılmasının, otlama planlarına  riayet edilmesinin otlatma bedelleri konusunda Mera Kanununun 27. maddesi hükümlerine göre işlem yapılacağının  Belediye Başkanlıkları, Köy Muhtarlıkları  ve çitçilerimize duyurulması hususunda bilgi ve gereğini rica ederim” denilmektedir.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.