“Müdahale Demokrasilere Uymaz ve Kabul Edilemez”

“Müdahale Demokrasilere Uymaz ve Kabul Edilemez”
31.05.2020
A+
A-

Kırklareli’nde, Kırklareli Barosu, Edirne Diş Hekimleri Odası Kırklareli Temsilciliği, 40. Bölge Kırklareli Eczacı Odası, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kırklareli İl Koordinasyon Kurulu, Kırklareli Tabip Odası ve Trakya Bölge Veteriner Hekimler Odası, “Akademik Meslek Odaları ve Barolarla ilgili yapılması gündeme getirilen yasa değişiklikleri” konusunda, ortak bir basın açıklaması yaptılar.       

40. Bölge Kırklareli Eczacı Odası, Karaca İbrahim Mahallesi Hapishane Sokak ta yapılan basın açıklaması Yönetim Kurulları adına; ÇYDD Kırklareli Şube Başkanı Birsen Meriç tarafından okundu.

Meriç, şunları kaydetti; “Bizler; aşağıda imzaları bulunan meslek odaları olarak yurttaşlarımızın ve üyelerimizin Koronavirüs (Covid-19) salgınının etkisiyle, virüs tehdidi altında sosyal ve ekonomik anlamda büyük zorluklarla mücadele ettiği bugünlerde; baro ve akademik meslek odalarının yapısının ve seçim sistemlerinin değiştirilmesine ilişkin tartışmaların yeniden gündeme getirilmesini üzücü ve endişe verici olarak görüyoruz.

Demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’nde; meslek odalarımızın da Anayasamız ve kuruluş kanunlarımız uyarınca ‘kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları’ oldukları açıkça belirtilmektedir. Demokratik hukuk devletinin teminatı barolar ile akademik meslek odalarımızın Anayasa ve yasalarla belirlenen kuruluş, görev ve sorumlulukları yok sayılarak seçim esaslarının, demokratik bir süreç işletilmeden, Barolarımız ve Akademik Meslek Odalarımızın görüş ve önerileri alınmadan,  gizlice ve kapalı toplantılar yapılarak değiştirilmek istenilmesi kabul edilemez bir durumdur. Kamu yararını gözetmeyi öncelik olarak gören, kamu hizmetini;  eşit ve demokratik bir biçimde yerine getiren baro ve akademik meslek odalarının, seçim sistemlerinde de üye sayılarının en demokratik şekilde temsil edildiği ve katılımcı demokrasi anlayışı ile hareket edildiği tüm üyelerimiz tarafından bilinmektedir. Bu nedenle, demokrasiye ve meslek odalarının demokratik bir şekilde yapılan seçimlerine gösterilen tahammülsüzlüğe bir son verilmelidir. Kuruldukları günden bu yana; üyelerinin mesleki, sosyal ve ekonomik sorunlarını; yurttaşların toplumsal ve ekonomik sorunlarından ayırmadan, hukuki, tıbbi, teknik ve mali bilgisini kamunun hizmetine sunan, halkın hak ve özgürlüklerini savunan bu kuruluşlar aynı zamanda demokratik, laik, sosyal hukuk devletinin teminatıdırlar. Geçtiğimiz yıllarda da defalarca kamuoyunun gündemine getirilen  ‘barolara ve akademik meslek odalarına üyelik zorunluluğunun kaldırılması, her ilde birden fazla baro ve akademik meslek odası kurulması ve seçim sistemlerinin değiştirilmesine’  yönelik şeffaflıktan uzak çalışmalarla barolar ve akademik meslek odalarının bölünerek parçalanmasının, etkisizleştirilerek işlevsiz hale getirilmesinin ve nihayetinde ‘sessiz’ kılınmasının amaçlandığını üzülerek müşahede etmekteyiz. Anayasal kurum olarak meslek mensuplarımızın çıkarlarını ve milyonlarca yurttaşımızın kamusal haklarını koruma misyonumuzun yok sayılması, sadece yetkilerin kısıtlanması ve seçim sistemine müdahale için gündeme getirilmesi manidardır.

Bizler, kamu kurumu niteliğindeki meslek odalarının, seçim sistemlerine müdahale edilmesini ve diğer yollarla bertaraf edilmek istenmesini anlamakta güçlük çekiyoruz. Çünkü bizler meslek odaları olarak, mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı, insan hakları, hukukun üstünlüğü, canlıyı ve çevreyi koruma, her türlü koruyucu ve destekleyici insan ve hayvan sağlığı hizmetlerinde, ekonomi, gelir dağılımı vergilendirme uygulamalarında her açıdan kamunun yararını savunuyoruz. Yalnızca aklın, bilimin yolunda doğruları söylediğimiz ve halkın yararına olmayan her şeye karşı çıktığımız için ne yazık ki hedef olmaktayız. Üyelerimizin ve temsil ettiğimiz bütün meslek mensuplarımızın taleplerini görmek, sorunlarını çözmek için yapılması beklenen birçok düzenleme varken, bunlar yerine birlik ve odalarımızın yapısına ve seçim sistemlerine yönelik tartışma ve yasa değiştirme girişimlerini asla kabul etmeyeceğimizin bilinmesini istiyoruz. Sosyal hukuk devletinin sürekliliği; planlama, sanayileşme, halk sağlığı ve kalkınmada kamusal yararların önceliği, meslek alanlarımızla ilgili her türlü kamusal hizmet ve kamusal denetimin doğru bir şekilde yapılması için bugüne kadar sürdürdüğümüz mücadelemizi bundan sonra da her koşulda sürdüreceğiz. Basına ve kamuoyuna saygılarımızla duyururuz. “Basın açıklamasının ardık topluluk sessiz bir şekilde dağıldı. Haber: Metin KARAKUŞ/Kırklareli

ETİKETLER: ,
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.